Międzynarodowy Dzień Szczęścia

Międzynarodowy Dzień Szczęścia został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ specjalną rezolucją.

Rezolucja przyjęta została 28 czerwca 2012 roku. Nawołuje ona do „bardziej kompleksowego, sprawiedliwego i zrównoważonego podejścia do rozwoju gospodarczego, który promuje szczęście i dobrobyt dla wszystkich narodów”.
Uchwalenie Dnia Szczęścia to skutek dyplomatycznej kampanii państwa Bhutan, które już od 1972 stosuje wskaźnik szczęścia narodowego, wykorzystywany w ocenie jakości życia w sposób pełniejszy niż powszechnie stosowany wyłącznie ekonomiczny wskaźnik PKB.

Korzystajmy więc z tego dnia. Cieszmy się z wszystkiego i uśmiechajmy do każdego 🙂

Komentarze