Polskie Słowo Obce

Co według Was może znaczyć słowo „idiolatria”?:)

Idiolatria jest to postawa polegająca na uwielbieniu samego siebie, braku jakiegokolwiek krytycyzmu do własnych działań lub słabości.

 

 

Komentarze