Jak poszły tegoroczne matury? CKE podsumowuje

Maturę zdało 89 proc. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i 76 proc. absolwentów techników – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

Wśród licealistów zdających maturę z języka polskiego, wynik pozytywny uzyskało 98 proc., a wśród uczniów techników 97 proc. Z matematyki zdało 90 proc., a w technikach 79 proc. Egzamin z języka angielskiego (najczęściej wybierany język obcy)  pozytywnie ukończyło 96 proc. licealistów, a w technikach 92 proc. Ze wstępnych danych Centralnej Komisji Edukacyjnej, opublikowanych na początku lipca (obejmujących tylko pierwszy termin egzaminów) wynikało, że wśród tegorocznych licealistów maturę uzyskało 84,4 proc., a absolwentów techników 67,9 proc.

Absolwenci mieli obowiązek przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz dwóch ustnych – z polskiego i języka obcego. Maturzyści mieli obowiązek podejść też do jednego z pisemnych egzaminów z przedmiotów wolnego wyboru. Można było zdawać maksymalnie pięć przedmiotów, które były wyłącznie dostępne na poziomie rozszerzonym.

Uczniowie, by zdać egzamin dojrzałości, musieli zdobyć 30 proc. z każdego obowiązkowego przedmiotu (polski, matematyka i język nowożytny). W przypadku przedmiotów do wyboru nie istniał próg wymagany do jego zaliczenia – uzyskane wyniki są wyłącznie wykorzystywane do procesów rekrutacyjnych na studia.

 

polskieradio.pl/M.Mi

foto: Grribu/Public domain/ Wikimedia Commons

 

Komentarze