List Pierwszej Damy do kobiet

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda napisała listy do kobiet, biorących udział w dwóch weekendowych wydarzeń – VII Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich oraz debat na temat niepełnosprawności w ramach IX Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet.

Uczestniczki odbywających się podczas IX Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet w Poznaniu debat na temat niepełnosprawności (pod hasłem „Chcemy całego życia!”) mogły przeczytać, że prezydentowa ocenia je jako „gest solidarności z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami”.

„W okresie minionych dwóch lat prezydentury mojego męża miałam bardzo dużo okazji do spotkań z dziećmi i dorosłymi dotkniętymi różnymi niepełnosprawnościami. Intensywne wrażenia z tych kontaktów pozostawiły niezatarty ślad w mojej pamięci i jestem wszystkim tym osobom bardzo wdzięczna za możliwość poznania ich świata, tego co robią, co jest dla nich ważne, z jakimi radościami, ale też problemami spotykają się na co dzień” – napisała Agata Kornhauser-Duda. „Jest to niezwykle silnie zintegrowane środowisko, które mocno się wspiera i dąży do wypracowania dla siebie jak najlepszych warunków do życia w społeczeństwie i prowadzenia własnej aktywności, a ta ostatnia jest często imponująca i może być przykładem dla nas – osób w pełni sprawnych” – dodała.

Natomiast W liście, skierowanym do Gospodyń zgromadzonych na VII Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu,  Agata Kornhauser-Duda podziękowała „za budowanie więzi lokalnej wspólnoty”. Pogratulowała także laureatkom nagród w konkursie „Gospodyni Roku 2017”.

„Dziękuję jeszcze raz za wszystko, co Panie robią i głęboko wierzę w to, że zapał i energia nigdy Pań nie opuszczą i przyczynią się do tego, że kolejne pokolenia Polaków, mając tak dobre wzorce wychowania, będą dumne z naszej kultury, która sięga głęboko korzeniami w tradycję wiejską” – mogły przeczytać uczestniczki zjazdu. „Cieszę się bardzo, że spotykają się Panie, by we własnym kobiecym gronie spędzić pogodnie ten czas, nie tylko na prezentacji dorobku kulturowego regionów, z których Panie pochodzą, ale też na wspólnej modlitwie w Bazylice Licheńskiej” – napisała Pierwsza Dama przypominając, o zorganizowanym przez nią w maju 2016 r. w Pałacu Prezydenckim spotkaniu z okazji 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich. „Wyraziłam już wtedy mój podziw i uznanie dla niezwykłej energii, kreatywności i pasji, z jaką podchodzą Panie do tradycji. Przekonanie, że z niej wyrastamy, że jest ona wielką wartością, o którą należy dbać i trzeba pielęgnować, popycha Panie do codziennego działania i łączenia dawnych nurtów ze współczesnością. Dziękuję bardzo, drogie Panie, za budowanie więzi lokalnej wspólnoty, o którą należy zabiegać, bo ma ona również wymiar ogólnopolski”.

tvn24.pl/M.M
Michał Józefaciuk Derivative work: TharonXX/CC3.0/Wikimedia Commons

Komentarze