Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ głównym tematem wizyty szefa MSZ w USA

W poniedziałek rozpoczyna się trzydniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego w USA. Będzie prowadzić kampanię na rzecz członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019.

W poniedziałek Witold Waszczykowski spotka się z grupą ambasadorów przy ONZ, głównie z Azji Południowo-Wschodniej. Minister będzie rozmawiać z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Peterem Thomsonem i zastępcą sekretarza generalnego ds. politycznych Jeffreyem Feltmanem. Przedstawi priorytety polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa.

Dyrektor biura rzecznika prasowego MSZ Jakub Wawrzyniak informuje, że „Witold Waszczykowski weźmie też udział w otwarciu wystawy w nowojorskiej siedzibie głównej ONZ poświęconej rewitalizacji Łodzi.”

We wtorek Witold Waszczykowski weźmie udział w spotkaniu szefów MSZ państw Globalnej Koalicji do Walki z Daesz, w siedzibie Departamentu Stanu USA, a także w spotkaniu tzw. małej grupy –  krajów najbardziej zaangażowanych w działania Koalicji.

polskieradio.pl/W.J.

Komentarze