Ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Rozmowy o restrukturyzacji górnictwa

Restrukturyzacja górnictwa będzie głównym tematem ostatniego dnia posiedzenia Sejmu. Wniósł o to klub Prawa i Sprawiedliwości.

W bloku głosowań Sejm rozstrzygnie dwa punkty sporne. Pierwszy z nich to uczczenie 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego. Drugi to zmiany w Regulaminie Sejmu w kwestii  powoływania 8 członków Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

Sejm poruszy też kwestię losów rządowego projektu nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Wg niego funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli być dyplomatami.

Parlament zakończy też prawdopodobnie prace nad projektem ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Założeniem jest utworzenie Polskiej Agencji Antydopingowej. Podlegać ona będzie ministrowi sportu i współpracować z policją, prokuraturą, Służbą Celną, Żandarmerią Wojskową czy Strażą Graniczną.

polskieradio.pl/W.J.

Foto: flickr.com/Kancelaria Premiera

 

Komentarze