Szykują się zmiany w resorcie środowiska. Rząd powoła nowy urząd

Zmiany mają polegać na zastąpieniu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji, jedną Dyrekcją Ochrony Środowiska (DOŚ). W jej skład będą wchodziły centrala stanowiąca urząd nad GDOŚ oraz oddziały regionalne oddziałujące na RDOŚ. We wtorek rząd podejmie ostateczną decyzję na temat zmian.

Ministerstwo uznaje, że wprowadzone zmiany ułatwią organizację urzędów obsługujących GDOŚ i RDOŚ. Dyrekcja Ochrony Środowiska razem z regionalnymi oddziałami ma stanowić wyspecjalizowaną instytucję, która usprawni między innymi finanse związane ze środowiskiem. Sprawy kadrowe i finansowe będą przesyłane z regionów do centrali.

„Projekt nie przewiduje zniesienia GDOŚ i RDOŚ, lecz wprowadza jedynie zmiany w organizacji urzędów obsługujących te organy oraz trybie ich powoływania i w zakresie wymagań, jakie powinni spełniać GDOŚ i RDOŚ” – podano w uzasadnieniu projektu.

Zdaniem pomysłodawców funkcjonowanie aktualnie działającej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która współdziała z 16 regionalnymi dyrekcjami jest niewystarczająco ekonomiczne.

– Wymusza to utworzenie w każdej z tych jednostek budżetowych komórek organizacyjnych zajmujących się sprawami finansowymi, kadrowymi i administracyjnymi, co generuje dodatkowe koszty związane z ich funkcjonowaniem – uzasadniają twórcy projektu.

Organizację i statut nowej instytucji określi w nowym rozporządzeniu minister środowiska. Ustanowi on również zasięg terytorialny działania DOŚ, jak i siedziby regionalnych oddziałów wraz z ich liczbą.

 

TVN24.pl/A.G.

Foto: Arno Mikkor/CC BY 2.0/Wikimedia Commons

Komentarze