Czas na rozmowę – 19.04.2017 Tłuszcze

Najnowsze metody leczenia, najnowszy sprzęt medyczny oraz metody leczenia – to niektóre z tematów, które poruszymy w programie Krzysztofa Czerwieckiego!

Gościem był ekspert kampanii „Poznaj się na tłuszczach” – prof. Krzysztof Krygier z Zakładu Technologii Tłuszczów i Koncentratów Żywności SGGW, specjalista z zakresu nauki o tłuszczach oraz dodatków do żywności i żywności specjalnej, członek wielu polskich i międzynarodowych organizacji naukowych m.in. b. członek Zarządy European Federation for the Science and Technology of Lipids i International Society for Fat Research; Przewodniczący Europejskiego Kongresu Tłuszczowego w Krakowie w 2012 r., członek rad redakcyjnych i programowych kilku czasopism polskich i zagranicznych m.in. Przemysł Spożywczy oraz Żywność.Nauka.Technologia.Jakość; Przewodniczący Komitetu Roboczego ds Nauki w Radzie ds Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia. Audycja z 19 kwietnia.

Komentarze