Radiowa Klinika Zdrowia – 18.10.2017 „czystość”

Kto i w jaki sposób profesjonalnie utrzymuje czystość w przestrzeni publicznej?

Radiowa Klinika Zdrowia – magazyn medyczny Krzysztofa Czerwieckiego. Program jest kontynuacją audycji „Czas na rozmowę”, w której przedstawiane były wszelkie aspekty ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. Od rozwiązań prawnych po najnowocześniejsze technologie. Gośćmi audycji są zarówno lekarze, przedsiębiorcy jak i aktywiści, urzędnicy a nawet politycy.

Gośćmi premierowego wydania Radiowej Kliniki Zdrowia była Krystyna Radecka z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Bogdan Patelka – prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości i Higieny. Tematem rozmowy była czystość w przestrzeni publicznej.

Komentarze